Klachtenregeling

Joy GGZ doet haar uiterste best om cliënten (en hun familie) zo goed mogelijk te behandelen en te ondersteunen. Toch kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de behandeling en/of dienstverlening. Uw ongenoegen dient u te bespreken met de betrokken hulpverlener. Bent u nog steeds ontevreden na het gesprek met de betrokken hulpverlener dan kunt u dit aangeven bij uw regiebehandelaar. Als u dan nog steeds ontevreden bent dan kunt u overwegen een klacht in te dienen.

Joy GGZ beschikt over een onafhankelijk klachtenorgaan. U kunt op verschillende manieren uw klacht kenbaar maken. Dit kan via de site http://klachtenportaalzorg.nl door het klachtenformulier in te vullen. U kunt ook een mail sturen naar info@klachtenportaalzorg.nl of schriftelijk door de klacht te sturen aan: Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen. Voor meer informatie zie http://klachtenportaalzorg.nl.