Het behandelverloop

 

Op basis van het intakegesprek maakt de regiebehandelaar samen met u een behandelplan. Met de verzamelde gegevens wordt er een (voorlopige)diagnose vastgesteld (oordeel over wat er aan de hand is) en wordt een advies over de juiste behandeling gegeven (de indicatiestelling). Als u het fijn vindt kunnen bij bepaalde gesprekken uw partner, familie of andere naast betrokkenen aanwezig zijn.

De aangeboden behandeling is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (evidence based) en methodieken zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie. Er wordt gewerkt volgens de landelijk geldende richtlijnen en daarvan afgeleide protocollen.

De behandeling richt zich op het omgaan met uw klachten in het dagelijks functioneren.

Voor de behandeling kan het noodzakelijk zijn dat u huiswerkopdracht(en) krijgt. Een voorbeeld hiervan is een vragenlijst invullen en of uw klachten bijhouden gedurende een (korte) periode. Dit kan een vereiste zijn voor een succesvolle behandeling. Daarnaast biedt JoyGGZ online behandelingen (E-health).