Verwijzers

Voor het verwijzen naar JoyGGZ is een verwijsbrief van de huisarts vereist tenzij de cliënt zelf de consulten wil betalen.

Hieronder staan de minimale eisen waaraan de verwijsbrief moet voldoen volgens de Nederlandse Zorgautoriteit en door wie deze geschreven kan worden.

Een geldige verwijzing dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam, functie en de AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op andere manier)
  • Aangeven of verwezen wordt naar generalistische basis-ggz of specialistische ggz.

Een verwijsbrief kan worden geschreven door de:

  • huisarts;
  • bedrijfsarts;
  • medisch specialist.

Wilt u meer ondersteuning bij de verwijzing dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-24330027.