Tarieven

De generalistische basis GGZ – en de specialistische GGZ behandeling worden vergoed vanuit uw basisverzekering. Voor de generalistische basis GGZ behandeling heeft de overheid op basis van de ernst van de klachten vier producten vastgesteld waaruit gekozen kan worden. Deze producten worden ook prestaties genoemd. Deze prestaties zijn: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Elk product heeft een bijbehorende behandelduur en een maximumtarief.

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat er toch een langere behandelduur nodig is. In dat geval kan de regiebehandelaar switchen naar een “zwaarder” product, zodat uw verzekerd blijft van vergoeding. Die beslissing wordt samen met u genomen.

Prijslijst behandelproduct ingangsdatum: 1 januari 2016

Prestatie Tijd* Maximumtarief
Kort 294 minuten € 457,43
Middel 495 minuten € 779,40
Intensief 750 minuten € 1.222,15
Chronische 750 minuten € 1.127,95
Beoordeling klacht zonder behandeling 120 minuten € 186,71
Consult zonder declaratie (45 min. direct contact, 15 min. administratie) 60 minuten € 90,00

 

* De behandeling kan bestaan uit gesprekken, (test-)diagnostiek, verslaglegging en e-mailcontacten. De totale tijd (in minuten) die aan uw behandeling is besteed wordt opgeteld. In overleg kan gedurende de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt.
De bovenstaande prijslijst voldoet aan de voorwaarden van de Regeling Generalistische Basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor meer informatie zie https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_CU_7117_04__Tariefbeschikking_generalistische_basis_ggz.pdf 

Geen verwijsbrief

Als u om eigen redenen de zorg zelf wil betalen dan is dit ook mogelijk (dit valt onder overige zorgproduct (OZP)). Hiervoor heeft u geen verwijsbrief nodig.

Individueel enkel contact 60 minuten (45 min directe tijd en 15 min indirecte tijd) 90 euro
Individueel dubbel contact 90 minuten (75 min directe tijd en 15 min indirecte tijd) 180 euro
Dubbel consult relatietherapie 90 minuten (75 min directe tijd en 15 min indirecte tijd) 85 euro per partner
Dubbel consult gezinstherapie 90 minuten (75 min directe tijd en 15 min indirecte tijd) 85 euro per gezinslid