Voorwaarden voor vergoeding

Om de behandeling vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden namelijk: een verwijsbrief van uw huisarts en de klachten moeten passen bij een psychische stoornis.

Als JoyGGZ een behandelcontract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de vergoeding van uw behandeling met uw zorgverzekeraar geregeld. Indien JoyGGZ geen behandelcontract heeft uw zorgverzekeraar (ongecontracteerde zorg) dan zal u gevraagd worden om een toestemmingsverklaring te tekenen zodat JoyGGZ de uitgevoerde behandeling vergoed te krijgen.