Aanmelden

Wilt u hulp van JoyGGZ? U kunt zich telefonisch of digitaal aanmelden (klik hier voor het aanmeldformulier). Bij telefonische aanmelding zullen uw gegevens worden genoteerd en u vragen kort te formuleren wat de klachten zijn waarvoor u hulp zoekt. Als de aanmelding en de verwijsbrief van de huisarts door JoyGGZ zijn verwerkt dan nodigen wij u uit voor een intake gesprek. Dit gesprek is met de regiebehandelaar en duurt ongeveer drie kwartier. Soms is een tweede gesprek of vervolg onderzoek nodig.

Voor hulp van JoyGGZ heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Neem dan contact op met uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen. Alleen wanneer u een verwijsbrief heeft en uw klachten passen bij een psychische stoornis, komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Als u de behandeling/consult(en) zelf wil bekostigen dan is dit ook mogelijk (zie tarieven).

In enkele situaties kan het zo zijn dat wij adviseren dat de behandeling beter door een andere organisatie gedaan kan worden. Wij kunnen u dan adviseren over welke behandeling passend is bij uw klachten.