Routine Outcome Monitoring (ROM)

JoyGGZ bied u de mogelijkheid om uw voortgang van uw behandeling te volgen. Vanuit de zorgverzekeraars wordt geëist dat een zorgaanbieder zoals JoyGGZ gebruik te maken van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM meet uw klachten en welzijn.

Voor, tijdens en na de behandeling word u gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Deze vragen gaan over uw lichamelijke en geestelijke klachten. Deze vragenlijsten helpen u en de behandelaar om zicht te houden op de voortgang van de behandeling en zijn bij alle metingen hetzelfde. De uitkomsten van de metingen worden door de behandelaar met u besproken.

JoyGGZ levert de resultaten anoniem aan uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar krijgt hierdoor inzicht in de geleverde zorg. U merkt hier niets van en het heeft ook geen gevolgen voor uw verzekering of vergoedingen.