Hoeveel contacten?

De hoeveelheid contacten is afhankelijk van complexiteit van uw problematiek en de inschatting van de behandelduur door uw huisarts. Uw huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ en vermeldt dit ook in de verwijsbrief.

Voor de generalistische basis GGZ heeft de overheid op basis van de ernst van de klachten vier producten vastgesteld waaruit gekozen kan worden. Deze producten worden ook prestaties genoemd. Deze prestaties zijn: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Elk product heeft een bijbehorende behandelduur en een maximumtarief. De hoeveelheid contacten/consulten kan variëren van 4 tot 12. Voor meer informatie zie tarieven.

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat er toch een langere behandelduur nodig is. In dat geval kan de hoofdbehandelaar switchen naar een “zwaarder” product binnen de generalistische basis GGZ, zodat uw verzekerd blijft van vergoeding. Deze beslissing wordt samen met u genomen.

In de specialistische GGZ zijn geen maximum aantal contacten vastgesteld door de overheid. Als het noodzakelijk is dat u switcht van de generalistische basis GGZ naar de specialistische GGZ dan is het noodzakelijk dat de huisarts een nieuwe verwijsbrief stuurt. In de nieuwe verwijsbrief moet staan dat u doorverwezen wordt naar de specialistische GGZ.