Medicamenteuze behandeling

Een medicamenteuze behandeling kan soms noodzakelijk zijn. Een behandeling met medicatie vindt vaak plaats naast de psychologische behandeling en kan ondersteuning bieden om de psychologische behandeling goed te kunnen uitvoeren. Als er een indicatie is voor een medicamenteuze behandeling kan in een oriënterend gesprek samen met u gezocht worden naar een passend medicatie-aanbod.

Als u besluit om met medicatie te starten dan zal een medische screening plaatsvinden met eventueel lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. Daarnaast wordt de effectiviteit van de medicamenteuze behandeling en de werkwijze van de behandeling besproken.

Als u medicatiegebruik een probleem is en u wilt afbouwen is dit ook mogelijk. Uw medicatiegebruik wordt op een medisch verantwoorde manier afgebouwd.