Wanneer kunnen we u in zorg nemen?

JoyGGZ biedt een behandeling aan volwassenen (18+) en zowel mannen als vrouwen. De psychische klachten die onder andere behandeld kunnen worden vindt u hier.

Als in de intakefase blijkt dat sprake is van crisisgevoeligheid, therapieresistentie en/of een of meer van de onderstaande criteria kunnen wij u niet in zorg nemen. U wordt dan terug verwezen naar de huisarts/verwijzer.

Uitsluitingscriteria:

  • Ernstige depressies met psychotische kenmerken waarbij tevens duidelijke suïcideplannen aanwezig zijn;
  • Ernstige bipolaire stoornissen, met name bipolaire I stoornis die zich kenmerkt van heftige manische episodes;
  • Vastgestelde psychotische stoornissen, zoals schizofrenie, schizofreniforme stoornissen, schizoaffectieve stoornissen, psychotische stoornissen door somatische aandoeningen en psychotische stoornissen door middelengebruik;
  • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek die langdurige intensieve zorg behoeft;
  • Ernstige, chronische verslavingsproblematiek.
  • Ernstige psycho-organische stoornissen zoals dementie en delirium.

Elke verwijzing zal kritisch beoordeeld worden op de bovenstaande criteria. Wanneer sprake is van bovenstaande criteria dan zal beoordeeld worden of Joy GGZ een passend behandelaanbod kan doen. Zo niet dan zal gekeken worden naar de best passende behandelsetting.