Burger Service Nummer

Voor de aanmelding dient JoyGGZ naast de verwijsbrief van de huisarts ook uw Burgerservicenummer (BSN) te registreren. Dit geldt voor alle zorgaanbieders in Nederland en is vastgelegd in de Wet Gebruik BSN in de Zorg.

Iedereen die bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staat, heeft een BSN. U vindt dit nummer op uw paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart. Neem daarom naar uw eerste afspraak met JoyGGZ altijd een van deze geldige documenten mee.

Voor meer informatie kun u kijken op de website van het informatiepunt BSN in de zorg en landelijke EPD