Missie

JoyGGZ heeft als missie om in de psychische aandoening te stabiliseren en te verbeteren door advies en behandeling. Het hoofddoel is genezing van de psychische aandoening. De missie bij de chronische doelgroep is verslechtering te beperken en/of te voorkomen en zo goed mogelijk deel te laten nemen in de samenleving.

Via een respectvolle, zorgvuldige en klantvriendelijke bejegening streven wij erna om binnen tien werkdagen het eerste face to face contact te hebben. De geleverde zorg zal zoveel mogelijk passend aan de wensen van de cliënten en hun naasten worden aangeboden. Indien nodig zal de samenwerking worden gezocht via een zorgnetwerk.