Visie

JoyGGZ vindt dat de cliënt passende en verantwoorde zorg dient te krijgen. In het eerste gesprek zal een screening plaatsvinden om de problematiek in te schatten. De uitkomsten en het advies worden met de cliënt besproken.

Afhankelijk van de uitkomsten kan gestart worden met de diagnostiek en/of de behandeling. De intensiteit van de zorg kan variëren en is afhankelijk van de behaalde resultaten.

De resultaten worden periodiek geëvalueerd. De huisarts wordt periodiek op de hoogte gebracht van de voortgang en als de cliënt uitbehandeld is. Op deze manier verleent JoyGGZ een verantwoorde en passende zorg.